Dave Matthews Band 1994-2001# Band + 1 CD

Noten

Dilivio, Lois

 • Titel: Dave Matthews Band 1994-2001 / guitar instruction, tablature ; by Lois Dilivio
 • Reihe: Legendary guitar licks
 • Person(en): Dilivio, Lois
 • Organisation(en): Dave Matthews Band
 • Sprache: Englisch
 • Originalsprache: Englisch
 • Umfang: 62 S. + 1 Compact Disc
 • Erschienen: New York : Cherry Lane Music, c2004
 • ISBN/Preis: 1-577560-449-3 : EUR 25.00
 • Bestellnummer: Best.-Nr.: 02500374
 • Signatur: MUSIK und TANZ > Noten
 • not 46.54•/not 46.54@AV