The association of small bombs

Buch

Mahajan, Karan

  • Titel: The association of small bombs / Karan Mahajan
  • Person(en): Mahajan, Karan [Verfasser*in]
  • Sprache: Englisch
  • Originalsprache: Englisch
  • Umfang: 276 Seiten
  • Erschienen: New York : Penguin Books, 2016
  • ISBN/Preis: 978-0-14-310927-3 Broschur : EUR 15.99
  • Signatur: UNTERHALTUNG und KREATIVITÄT > Romane
  • Englisch MAHA ENGL