The 100 Day 21

Buch

Morgan, Kass

  • Titel: Day 21 / Kass Morgan
  • Reihe: Morgan, Kass: The 100
  • Person(en): Morgan, Kass
  • Sprache: Englisch
  • Originalsprache: Englisch
  • Umfang: 311 Seiten
  • Erschienen: New York Boston : Little, Brown & Company, 2014
  • ISBN/Preis: 978-0-316-23457-3 kartoniert : EUR 13,50
  • Signatur: Jugend > Bücher
  • SCI-FI Englisch MORG