Filmkritik: Als Mensch zugelassen

eInfo

Inhalt: Filmkritik. Originaltitel: NINGEN GOKAKU; Darsteller: Hidetoshi Nishijima (Yutaka), Koji Yakusho (Fujimori), Shun Sugata, Lily, Kumiko Asou; Regie: Kiyoshi Kurosawa; ... (filmdienst 10/2000