Male Choir of Sveta Nedelya Cathedral Sofia - POPOV, K. / DINEV, P. / POPSAVOV, M. / MATFEI, A. / NIKOLSKI, A. / HRISTOV, D.

eMusik

  • Titel: Male Choir of Sveta Nedelya Cathedral Sofia - POPOV, K. / DINEV, P. / POPSAVOV, M. / MATFEI, A. / NIKOLSKI, A. / HRISTOV, D. / Choral Concert. Bible - New Testament, Dichter/Text -- Bible - Old Testament, Dichter/Text -- Chesnokov, Pavel, Komponist -- Dinev, Peter, Komponist -- Ferdotov, M., Gesang -- Ivanov, P., Komponist -- Kazakin, T., Gesang -- Khristov, Dobri, Komponist -- Markov, Stefan, Bass -- Mikov, G., Gesang -- Minchev, Mina, Gesang -- Nikolsky, Alexander, Komponist -- Popov, Kiril -- Popsavov, Miroslav, Komponist -- Sveta Nedelya Cathedral Sofia Male Choir, Chor -- Yanchin, Kostadin, Gesang
  • Person(en): Chesnokov, Pavel [KomponistIn] ; Dinev, Peter [KomponistIn] ; Ivanov, P. [KomponistIn] ; Khristov, Dobri [KomponistIn] ; Nikolsky, Alexander [KomponistIn] ; Popsavov, Miroslav [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Gega New, 2012
  • Anmerkungen: Priidite, poklonimsia (Come, let us worship) 00:01:25 -- Blagoslovi, dushe (Bless the Lord, O my soul) 00:02:38 -- Blazhen muzh (Blessed is the Man) (arr. M. Popsavov) 00:01:41 -- Svete tihiy (Gladsome Light) (arr. A. Matfei) 00:03:07 -- Nine otpushchayeshi (Lord, now lettest Thou) 00:02:11 -- Bogoroditse Devo (Rejoice, O Virgin) [Eastern chant, mode 5] (arr. K. Popov) 00:02:23 -- Hvalite imia Ghospodne (Praise the name of the Lord) (arr. P. Chesnokov) 00:02:13 -- Velikaya yekteniya (Great Litany) 00:06:39 -- Blagoslovi, dushe (Bless the Lord, O my soul) 00:02:15 -- Slava… Yedinorodniy Sine (Glory… Only begotten Son) (arr. I. Kurtev) 00:02:11 -- Vo Tsarstvii Tvoyem (In Thy Kingdom) (arr. K. Popov) 00:02:33 -- Sviatiy Bozhe (Holy God) 00:02:07 -- Sugubaya yekteniya (Augmented Litany) 00:04:39 -- Heruvimskaya pesn' (Cherubic Hymn) 00:08:52 -- Milost' mira (A mercy of peace) (arr. P. Chesnokov) 00:06:23 -- Dostoyno yest' (It is truly fitting) 00:02:27 -- Otche nash (Our Father) [Eastern chant, mode 5] (arr. K. Popov) 00:02:47 -- Voskliknite Ghospodevi (Make a joyful noise) (arr. P. Chesnokov) 00:03:15 -- Mnogaya leta (Many Years) 00:01:46 --