Sofia Orthodox Church - GRETCHANINOV, A. / ZINOVIEV, V. / STROKIN, M. / LYUBIMOV, G. / CHSNOKOV, P. / HRISTOV, D. (Orthodox chants)

eMusik

  • Titel: Sofia Orthodox Church - GRETCHANINOV, A. / ZINOVIEV, V. / STROKIN, M. / LYUBIMOV, G. / CHSNOKOV, P. / HRISTOV, D. (Orthodox chants) / Choral Concert. Bible - Old Testament, Dichter/Text -- Chesnokov, Pavel, Komponist -- Dinev, Peter, Komponist -- Ghiuselev, Nicola, Bass -- Khristov, Dobri, Komponist -- Lyubimov, Grigorii, Komponist -- Mass Text, Dichter/Text -- Nikolayev-Strumsky, Apostol, Komponist -- Popsavov, Miroslav, Komponist -- Sofia Orthodox Choir, Chor -- Strokin, Mikhail, Komponist -- Zinoviev, Vassily, Komponist
  • Person(en): Chesnokov, Pavel [KomponistIn] ; Dinev, Peter [KomponistIn] ; Khristov, Dobri [KomponistIn] ; Lyubimov, Grigorii [KomponistIn] ; Nikolayev-Strumsky, Apostol [KomponistIn] ; Popsavov, Miroslav [KomponistIn] ; Strokin, Mikhail [KomponistIn] ; Zinoviev, Vassily [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Gega New, 2012
  • Anmerkungen: 4 Liturgies of St. John Chrysostom, Op. 79 (Sung in Russian) (arr. M. Popsavov) / Popsavov, Miroslav 00:05:57 -- Veruiu (The Creed) / Popsavov, Miroslav 00:04:26 -- Tebe poyem (We Hymn Thee, We Bless Thee) / Popsavov, Miroslav 00:02:49 -- Nine otpushtaeshti (Now Lettest Thou depart) / Popsavov, Miroslav 00:02:54 -- Blazhen muzh (Blessed is the man) (arr. M. Popsavov) / Popsavov, Miroslav 00:05:10 -- Da ispravitsia molitva moya (The Mystical Sacrifice) (arr. M. Popsavov) / Popsavov, Miroslav 00:04:26 -- S nami Bog (God with us) (arr. M. Popsavov) / Popsavov, Miroslav 00:03:52 -- Spassi, Bozhe, Iludi Tvoja (Save, O god, Thy people and bless Thy inheritance) (arr. P. Chesnokov) / Popsavov, Miroslav 00:03:57 -- Khvalite imya Gospodne (Praise the Name of the Lord) / Popsavov, Miroslav 00:03:34 -- Razboinika blagorazumnago (The Judicious Villain) (arr. M. Popsavov) / Popsavov, Miroslav 00:02:53 -- Große Doxolog / Popsavov, Miroslav 00:10:40 -- Legenda za 12-te razbojnika (Legend of Twelve Robbers) (arr. M. Popsavov) / Popsavov, Miroslav 00:07:14 --