Hana wa saku (Vienna Boys Choir)

eMusik

Kanno, Yoko

  • Titel: Hana wa saku (Vienna Boys Choir) / KANNO, Y.. Iwai, Shunji, Dichter/Text -- Kanno, Yoko, Komponist -- Vienna Boys Choir, Chor
  • Person(en): Kanno, Yoko ; Kanno, Yoko [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Warner Classics, 2013
  • Anmerkungen: Hana wa saku / Kanno, Yoko 00:05:51 -- Hana wa saku / Kanno, Yoko 00:05:57 -- Hana wa saku / Kanno, Yoko 00:05:28 --