Japanische Melodien

eMusik

  • Titel: Japanische Melodien. Grauwels, Marc, Flöte -- Hirai, Kozaburo, Komponist -- Kiyose, Yasuji, Komponist -- Konoye, Hidemaro, Komponist -- Koshigaya, Tatsunosuke, Komponist -- Masaki, Hiroko, Sopran -- Mendelssohn, Vladimir, Viola -- Miyagi, Michio, Komponist -- Okano, Teiichi, Komponist -- Procureur, Ingrid, Harfe -- Sugiyama, Haseo, Komponist -- Taki, Rentaro, Komponist -- Yamada, Kosaku, Komponist -- Yanada, Tadashi, Komponist
  • Person(en): Hirai, Kozaburo [KomponistIn] ; Kiyose, Yasuji [KomponistIn] ; Konoye, Hidemaro [KomponistIn] ; Koshigaya, Tatsunosuke [KomponistIn] ; Miyagi, Michio [KomponistIn] ; Okano, Teiichi [KomponistIn] ; Sugiyama, Haseo [KomponistIn] ; Taki, Rentaro [KomponistIn] ; Yamada, Kosaku [KomponistIn] ; Yanada, Tadashi [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Naxos Regular CD, 2007
  • Anmerkungen: Jogashima No Ame 00:04:39 -- Itsuki No Komoriuta 00:09:33 -- Nambu Uschioiuta 00:05:11 -- Narayama 00:03:56 -- Koojo No Tsuki 00:01:47 -- Kono Michi 00:04:33 -- Haru no Umi (The Sea in Spring) 00:06:32 -- Nanto Naku 00:00:58 -- Defune 00:04:22 -- Hue 00:02:04 -- Chuugokuchiho No Komoriuta 00:02:37 -- Hatsu Koi 00:01:34 -- Sunayamano 00:01:13 -- Tokaino 00:01:09 -- Sarasarato 00:02:03 -- Karatachi No Hana 00:02:04 -- Chin Chin Chidori 00:03:03 -- Oborozukiyo 00:03:08 -- Kayanokiyamano 00:03:15 -- Yurikago 00:02:04 -- Awatetokoya 00:02:18 --