Ett barn i Guds famn

eMusik

  • Titel: Ett barn i Guds famn / JERNESTRAND, Lennart. Ahnfelt, Oscar, Komponist -- Bjorkman, Ida, Komponist -- Blomqvist, Joel, Komponist -- Davie,, Komponist -- Hultgren, Christer, Komponist -- Jacobson, Nils, Komponist -- Janson, Soren, Komponist -- Jernestrand, Lennart, Klavier -- Kirkpatrick, William J., Komponist -- More,, Komponist -- Schuler, George, Komponist -- Strandsjo, Gote, Komponist -- Sweney, John R., Dichter/Text -- Tornberg, Allan, Komponist -- Weigle, Clarke, Komponist
  • Person(en): Ahnfelt, Oscar [KomponistIn] ; Bjorkman, Ida [KomponistIn] ; Blomqvist, Joel [KomponistIn] ; Davie, [KomponistIn] ; Hultgren, Christer [KomponistIn] ; Jacobson, Nils [KomponistIn] ; Janson, Soren [KomponistIn] ; Kirkpatrick, William J. [KomponistIn] ; More, [KomponistIn] ; Schuler, George [KomponistIn] ; Strandsjo, Gote [KomponistIn] ; Tornberg, Allan [KomponistIn] ; Weigle, Clarke [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Linx Music, 2011
  • Anmerkungen: Ett barn i Guds famn (arr. L. Jernestrand) 00:03:16 -- Herre, till dig far jag komma (arr. L. Jernestrand) 00:02:40 -- Jag nu den parlan funnit har (arr. L. Jernestrand) 00:02:12 -- Dar tva eller tre ar forsamlade 00:02:50 -- Herre, lat ingenting binda de vingar (arr. L. Jernestrand) 00:02:40 -- Du som gjorde var varld sa vacker (arr. L. Jernestrand) 00:02:00 -- Tank, nar en gang (arr. L. Jernestrand) 00:02:05 -- Det finns ett hem - Tag du min hand 00:02:23 -- Oppna din dorr - Lat oss be tillsammans (arr. L. Jernestrand) 00:03:14 -- O, vilken dag (Oh, What a Day) - Ej det finns en sadan van som Jesus (No One Ever Cared) - Ogonblicket och evigheten (There's a Time) (arr. L. Jernestrand) 00:03:23 -- Ara, ara! (arr. L. Jernestrand) 00:01:20 -- Guds kalla har vatten - Guds kalla har vatten - Som hjorten efter vatten - Har en kalla rinner (arr. L. Jernestrand) 00:02:14 -- Som nyfallen sno (arr. L. Jernestrand) 00:02:43 -- Det finnes frid 00:03:02 -- Jesus, jag viskar ditt namn (arr. L. Jernestrand) 00:02:33 -- I hoppet … (arr. L. Jernestrand) 00:03:05 -- Jag kommer till dig - Jag vill hora, o Herre, din rost - Narmare Gud till dig 00:04:15 --