Natalka Poltavka (Highlights) (Haidai, Kozlovsky, Kiev Shevchenko Theatre, Chistyakov) (1951)

eMusik

Lysenko, Mykola Vytaliyovych

  • Titel: Natalka Poltavka (Highlights) (Haidai, Kozlovsky, Kiev Shevchenko Theatre, Chistyakov) (1951) / LYSENKO, M.V.. Chistyakov, Boris -- Haidai, Zoya, Sopran -- Hrishko, Mikhail, Bariton -- Ivashchenko, S., Tenor -- Kiev Shevchenko Theatre Chorus, Chor -- Kiev Shevchenko Theatre Orchestra, Orchester -- Kotliarevsky, Ivan, Dichter/Text -- Kozlovsky, Ivan, Tenor -- Litvinenko-Volhemut, M., Mezzosopran -- Lysenko, Mykola Vytaliyovych, Komponist -- Patorzhinbsky, Ivan, Bass
  • Person(en): Lysenko, Mykola Vytaliyovych ; Lysenko, Mykola Vytaliyovych [Komposition]
  • Organisation(en): Kiev Shevchenko Theatre Chorus ; Kiev Shevchenko Theatre Orchestra
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Naxos Classical Archives, 2012
  • Anmerkungen: Natalka Poltavka: Overture; Viyut' Vitry (The Winds are Blowing) (Natalka); Ot Yunikh Let (Since My Adolescence) (Vozny); Vydno Shliakhy Poltavskii (I Can See The Roads to Poltava) (Natalka); Did Rudy (My Grandfather's a Redhead) (Vyborny); ... / Lysenko, Mykola Vytaliyovych 00:49:27 --