Wind Quintet Arrangements - STRAUSS I / STRAUSS II, J. / STRAUSS, E. / SCHRAMMEL, J. / ZEMLINSKY, A. von / PRINZ, A. (Quintett Wien)

eMusik

  • Titel: Wind Quintet Arrangements - STRAUSS I / STRAUSS II, J. / STRAUSS, E. / SCHRAMMEL, J. / ZEMLINSKY, A. von / PRINZ, A. (Quintett Wien). Prinz, Alfred, Komponist -- Quintett Wien, Ensemble -- Schrammel, Johann, Komponist -- Strauss, Eduard, Komponist -- Strauss, Josef, Komponist -- Strauss I, Johann, Komponist -- Strauss II, Johann, Komponist -- Zemlinsky, Alexander, Komponist
  • Person(en): Prinz, Alfred [KomponistIn] ; Schrammel, Johann [KomponistIn] ; Strauss, Eduard [KomponistIn] ; Strauss, Josef [KomponistIn] ; Strauss I, Johann [KomponistIn] ; Strauss II, Johann [KomponistIn] ; Zemlinsky, Alexander [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Nimbus, 2009
  • Anmerkungen: Wiener Blut (Vienna Blood), Op. 354 (arr. for wind quintet) 00:07:42 -- Beliebte Annen-Polka, Op. 137 (arr. M. Totzauer and P. Totzauer) 00:02:49 -- Hectograph, Op. 186 (arr. P. Totzauer) 00:01:47 -- Leichtes Blut (Light as a Feather), Op. 319 (arr. P. Totzauer) 00:02:27 -- Fledermaus-Quadrille, Op. 363 00:05:24 -- Kettenbrucke-Walzer, Op. 4 (arr. P. Totzauer) 00:05:40 -- Damen-Souvenir, Op. 236 (arr. M. Totzauer) 00:02:40 -- Wien bleibt Wien (Vienna will always be Vienna) (arr. P. Totzauer) 00:03:04 -- Humoreske 00:04:06 -- Ägyptioscher Marsch, Op. 335 00:02:40 -- Tag und Nacht, Op. 93 (arr. P. Totzauer) 00:02:10 -- The Merry Black Widow (Paraphrase after Lehar's Die lustige Witwe) 00:06:05 -- Kunstler-Leben (Artist's Life), Op. 316 (arr. for wind quintet) 00:09:15 -- Neue-Pizzicato, Op. 449 (arr. F.J. Gabler) 00:03:14 -- Wiener Kreuzer, Op. 220 (arr. P. Totzauer) 00:02:26 -- Radetzky March, Op. 228 (arr. P. Totzauer) 00:03:10 -- Auf Ferienreisen!, Op. 133 (arr. P. Heckl) 00:02:12 --