Tsukagoshi, Noriko - HAZAMA, MIHO / COSENTINO, S. / TARANTINO, O. / PIAZZOLLA, A. (Passion)

eMusik

  • Titel: Tsukagoshi, Noriko - HAZAMA, MIHO / COSENTINO, S. / TARANTINO, O. / PIAZZOLLA, A. (Passion) / Marimba Recital. Cosentino, Saul, Komponist -- Espel, Guillo, Komponist -- Hazama, Miho, Komponist -- Mieda, Shintaro, Klavier -- Ota, Ken, Sopran-Saxophon -- Piazzolla, Astor, Komponist -- Tarantino, Oswaldo, Komponist -- Tetsui, Koji, Kontrabass -- Tsukagoshi, Noriko, Marimba -- Villoldo, Angel Gregorio, Komponist
  • Person(en): Cosentino, Saul [KomponistIn] ; Espel, Guillo [KomponistIn] ; Hazama, Miho [KomponistIn] ; Piazzolla, Astor [KomponistIn] ; Tarantino, Oswaldo [KomponistIn] ; Villoldo, Angel Gregorio [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Cryston, 2015
  • Anmerkungen: Libertango (arr. E. Sammut for marimba) 00:03:26 -- Tangomania 00:02:00 -- Tango Barroco 00:02:58 -- Zamba para Escuchar tu Silencio (version for marimba) 00:05:02 -- El choclo (arr. R. Dyens for marimba) 00:03:54 -- Himno a Buenos Aires 00:04:38 -- Pandemonium 00:03:46 -- Oblivion (arr. for marimba) 00:05:04 -- The American Suite in F Minor: I. Charleston; II. Rumba; III. Blues; IV. Jazz Waltz; V. Milonga; ... 00:25:38 --