Vocal Music (Sadako Seki, Yoshio Tsukada)

eMusik

Hirai, Kozaburo

  • Titel: Vocal Music (Sadako Seki, Yoshio Tsukada) / HIRAI, Kozaburo. Hayashi, Kokei, Dichter/Text -- Hirai, Kozaburo, Komponist -- Ishikawa, Takuboku, Dichter/Text -- Kitahara, Hakushu, Dichter/Text -- Kitami, Shihoko, Dichter/Text -- Oguro, Keiko, Dichter/Text -- Saijo, Yaso, Dichter/Text -- Sato, Haruo, Dichter/Text -- Seki, Sadako, Sopran -- Shikibu, Izumi, Dichter/Text -- Suzuki, Matsuko, Dichter/Text -- Tsukada, Yoshio, Klavier -- Uchida, Iwao, Dichter/Text -- Wakayama, Bokusui, Dichter/Text -- Yamamura, Bocho, Dichter/Text -- Yosano, Akiko, Dichter/Text
  • Person(en): Hirai, Kozaburo ; Hirai, Kozaburo [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Troika, 2016
  • Anmerkungen: Nihon no fue (Jananese flute): No. 1. Matsuri modori (After the Fete); No. 2. Kajime to tampopo (Seaside melancholy); No. 3. Oyabune kobune (Young Sailor Sings); No. 4. Nami no oto (At the Seaside Hill); No. 5. Anoko konoko (Old Man's Lament); ... / Hirai, Kozaburo 00:33:04 -- Mittsu no banka (3 Elegies): No. 3. Yama futokoro no okutsuki ni; No. 2. Tsuki no hikari wa; No. 1. Kusa no mi (Grass Seed) / Hirai, Kozaburo 00:12:17 -- Midaregami "Tangled hair": Umi Koishi (Longing for the Ocean); Yawahada no (Passion); Midare-ngokochi (Desire); Hosoki Wanga (In his Arms); Haru wa tada (Praise to Spring); ... / Hirai, Kozaburo 00:07:38 -- Songs of Izumi Shikibu: Arazaramu; Tsurezure to; Mono omoeba; Kurokami no; Hito no mi no; ... / Hirai, Kozaburo 00:06:41 -- Tsuki (Moon) I / Hirai, Kozaburo 00:01:31 -- Tsuki (Moon) II / Hirai, Kozaburo 00:01:31 -- Narayama (The Nara mountain) / Hirai, Kozaburo 00:02:59 -- Kaino sawa / Hirai, Kozaburo 00:01:33 -- Shore of Kujukuri / Hirai, Kozaburo 00:02:30 -- Sake no uta yonsho (4 Song of Sake): Shirotama no; Kangahete; Chinchirori; Tetsubin no / Hirai, Kozaburo 00:05:49 -- Waga uta (My Song) / Hirai, Kozaburo 00:01:31 -- Yurikago (Cradle) / Hirai, Kozaburo 00:02:06 -- Hishoo (Secret Song) / Hirai, Kozaburo 00:01:55 -- Shigure ni yosuru jojou / Hirai, Kozaburo 00:01:36 -- Furusato no (My Hometown) / Hirai, Kozaburo 00:02:15 -- Yakyoku (Nocturne) / Hirai, Kozaburo 00:02:01 -- Unubore kagami (The Conceited Mirror) / Hirai, Kozaburo 00:03:36 --