Collected Vocal Music, Vol. 1 (Sadako Seki, Yoshio Tsukada)

eMusik

Nakada, Yoshinao

  • Titel: Collected Vocal Music, Vol. 1 (Sadako Seki, Yoshio Tsukada) / NAKADA, Yoshinao. Ando, Junnosuke, Dichter/Text -- Fukunaga, Takehiko, Dichter/Text -- Hachiro, Sato, Dichter/Text -- Harajo, Akiko, Dichter/Text -- Horiuchi, Yukie, Dichter/Text -- Kamata, Tadayoshi, Dichter/Text -- Kato, Shuichi, Dichter/Text -- Kunai, Tokukazu, Dichter/Text -- Miki, Rofu, Dichter/Text -- Miyoshi, Tatsuji, Dichter/Text -- Nakada, Yoshinao, Komponist -- Nakai, Masako, Dichter/Text -- Nakamura, Shin'ichiro, Dichter/Text -- Noguchi, Ujo, Dichter/Text -- Ogawa, Mimei, Dichter/Text -- Ono, Yoshiteru, Dichter/Text -- Seki, Sadako, Sopran -- Shiho, Shoji, Dichter/Text -- Shimizu, Minoru, Dichter/Text -- Shimizu, Tamiko, Dichter/Text -- Takahashi, Toshio, Dichter/Text -- Takehisa, Yumeji, Dichter/Text -- Terayama, Shuji, Dichter/Text -- Tsukada, Yoshio, Klavier -- Watanabe, Tatsuo, Dichter/Text -- Yamamura, Bocho, Dichter/Text
  • Person(en): Nakada, Yoshinao ; Nakada, Yoshinao [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Troika, 2016
  • Anmerkungen: 6 Songs for Children: Karasu (A Crow); Kaze no kodomo (Little Wind); Tanki ponki (Pond-Snail); Nemu no ki (A Silk Tree); Oyasumi (Good Night); ... / Nakada, Yoshinao 00:10:49 -- Kiri no hana (Paulownia) / Nakada, Yoshinao 00:02:12 -- Suzushiki unaji (Daffodil) / Nakada, Yoshinao 00:02:31 -- Mata arutoki wa (At Another Time) / Nakada, Yoshinao 00:01:56 -- Tampopo (Dandelions) / Nakada, Yoshinao 00:01:46 -- Ishi no ue (On the Stone) / Nakada, Yoshinao 00:03:54 -- 4 Songs from the Poems of Matinee Poetique: Hi no shima (Island of Fire); Sakura yokocho (Cherry Alley); Kami (Trees of Hair); Mahiru no otome tachi (Maidens in Broad Daylight) / Nakada, Yoshinao 00:38:45 -- 8 Songs for Children: Kurumi no Ouchi (The Walnut's Home); Ne-e Hachi san (Please, Mr. Bee); Ame furi (Rainy Day); Ureshii zo-san (The Happy Elephant); Nioi no aru uta (A Song of Scents); ... / Nakada, Yoshinao 00:12:23 -- Hatobue no uta (A Song of Pigeon Tube) / Nakada, Yoshinao 00:02:52 -- Kiri to hanashita (Talking with the Mist) / Nakada, Yoshinao 00:03:35 -- Yuki usagi (Snow Rabitt) / Nakada, Yoshinao 00:02:35 -- Yuku haru (The Departing Spring) / Nakada, Yoshinao 00:03:14 -- Kanashiku natta toki wa (When I Feel Sad) / Nakada, Yoshinao 00:03:11 -- Uta wo kudasai (Take a Song) / Nakada, Yoshinao 00:05:46 --