Seki, Sadako - NAKAYAMA, Shinpei / DOELLE, Franz / OHMURA, Noushou / AZUMA, Tatsuzo / TAKEMASA, Eisaku / FUJIE, Eisuke

eMusik

  • Titel: Seki, Sadako - NAKAYAMA, Shinpei / DOELLE, Franz / OHMURA, Noushou / AZUMA, Tatsuzo / TAKEMASA, Eisaku / FUJIE, Eisuke / Vocal Recital. Azuma, Tatsuzo, Komponist -- Doelle, Franz, Komponist -- Endo, Minoru, Komponist -- Fujie, Eisuke, Komponist -- Fukuhara, Tsuneo, Komponist -- Ide, Haku, Dichter/Text -- Imanaka, Fuukei, Dichter/Text -- Kitahara, Hakushu, Dichter/Text -- Morishige, Hisaya, Komponist -- Nakanishi, Rei, Dichter/Text -- Nakayama, Shinpei, Komponist -- Ogura, Kei, Komponist -- Ohmura, Noushou, Komponist -- Robertson, Don, Komponist -- Seki, Sadako, Sopran -- Shimazaki, Toson, Dichter/Text -- Shirai, Tetsuzo, Dichter/Text -- Takemasa, Eisaku, Komponist -- Tsukada, Yoshio, Klavier -- Yoshikawa, Yasuichi, Dichter/Text
  • Person(en): Azuma, Tatsuzo [KomponistIn] ; Doelle, Franz [KomponistIn] ; Endo, Minoru [KomponistIn] ; Fujie, Eisuke [KomponistIn] ; Fukuhara, Tsuneo [KomponistIn] ; Morishige, Hisaya [KomponistIn] ; Nakayama, Shinpei [KomponistIn] ; Ogura, Kei [KomponistIn] ; Ohmura, Noushou [KomponistIn] ; Robertson, Don [KomponistIn] ; Takemasa, Eisaku [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Troika, 2016
  • Anmerkungen: Sasurai no uta 00:03:29 -- Quand refleuriront les lilas blancs 00:03:56 -- Nozaki kouta 00:02:38 -- Kimi matedomo (I am Waiting for You) 00:03:39 -- Nangoku Tosa wo atonishite 00:04:22 -- Sekibetsu no uta 00:03:47 -- Bashofu (Banana Cloth) 00:04:02 -- Shiretoko ryojo 00:03:37 -- Shiritakunaino (I Really Don't Want to Know) 00:02:22 -- Kitaguni no haru (Springtime in the North) 00:04:30 -- Ai san san 00:05:24 --