Kamakura no Shiki / Karamatsu (K.C. Clover Chorus, Kumiko Yoshida, Takashi Okada)

eMusik

Kobayashi, Hideo

  • Titel: Kamakura no Shiki / Karamatsu (K.C. Clover Chorus, Kumiko Yoshida, Takashi Okada) / KOBAYASHI, Hideo. K.C. Clover Chorus, Chor -- Kobayashi, Hideo, Komponist -- Mine, Yo, Dichter/Text -- Nogami, Akira, Dichter/Text -- Okada, Takashi -- Yoshida, Kumiko, Klavier
  • Person(en): Kobayashi, Hideo ; Kobayashi, Hideo [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Fauem, 2016
  • Anmerkungen: Kamakura no Shiki (The 4 Seasons of Kamakura): No. 4. Kamakura no Fuyu (The Winter of Kamakura); No. 3. Kamakura no Aki (The Autumn of Kamakura); No. 2. Kamakura no Natsu (The Summer of Kamakura); No. 1. Kamakura no Haru (The Spring of Kamakura) / Kobayashi, Hideo 00:27:16 -- Karamatsu (Larix kaempferi) / Kobayashi, Hideo 00:04:15 --