Okada, Seishiro - KISHI, Koichi / YUYAMA, Akira / NOBUTOKI, Kiyoshi / HATTORI, Tadashi / HIRAI, Kozaburo / NAKAMURA, S. (Kagokai)

eMusik

  • Titel: Okada, Seishiro - KISHI, Koichi / YUYAMA, Akira / NOBUTOKI, Kiyoshi / HATTORI, Tadashi / HIRAI, Kozaburo / NAKAMURA, S. (Kagokai) / Vocal Recital. Amano, Tadashi, Dichter/Text -- Dan, Ikuma, Komponist -- Doi, Bansui, Dichter/Text -- Egashira, Yoshiyuki, Klavier -- Fukunaga, Takehiko, Dichter/Text -- Hagiwara, Sakutaro, Dichter/Text -- Harajo, Akiko, Dichter/Text -- Hashimoto, Qunihico, Komponist -- Hattori, Tadashi, Komponist -- Hirai, Kozaburo, Komponist -- Ishikawa, Takuboku, Dichter/Text -- Kato, Shuichi, Dichter/Text -- Katsuta, Kohgetsu, Dichter/Text -- Kishi, Koichi, Komponist -- Kitahara, Hakushu, Dichter/Text -- Kobayashi, Hideo, Komponist -- Kondo, Kei, Komponist -- Koshitani, Tatsunosuke, Komponist -- Kubota, Shoji, Dichter/Text -- Nakada, Yoshinao, Komponist -- Nakamura, Shigetaka, Komponist -- Nakamura, Shin'ichiro, Dichter/Text -- Nakanishi, Satoru, Komponist -- Nakayama, Shinpei, Komponist -- Nobutoki, Kiyoshi, Komponist -- Nogami, Akira, Dichter/Text -- Ogura, Ro, Komponist -- Okada, Seishiro, Bariton -- Oki, Atsuo, Dichter/Text -- Onaka, Megumi, Komponist -- Oonaka, Toraji, Komponist -- Sato, Haruo, Dichter/Text -- Satsuma, T., Dichter/Text -- Shigure, Otoha, Dichter/Text -- Shimazaki, Toson, Dichter/Text -- Shimizu, Shigemichi, Dichter/Text -- Sugiyama, Haseo, Komponist -- Takamura, Kotato, Dichter/Text -- Taki, Rentaro, Komponist -- Yamada, Kosaku, Komponist -- Yanada, Tadashi, Komponist -- Yasumizu, Toshikazu, Dichter/Text -- Yuyama, Akira, Komponist
  • Person(en): Dan, Ikuma [KomponistIn] ; Hashimoto, Qunihico [KomponistIn] ; Hattori, Tadashi [KomponistIn] ; Hirai, Kozaburo [KomponistIn] ; Kishi, Koichi [KomponistIn] ; Kobayashi, Hideo [KomponistIn] ; Kondo, Kei [KomponistIn] ; Koshitani, Tatsunosuke [KomponistIn] ; Nakada, Yoshinao [KomponistIn] ; Nakamura, Shigetaka [KomponistIn] ; Nakanishi, Satoru [KomponistIn] ; Nakayama, Shinpei [KomponistIn] ; Nobutoki, Kiyoshi [KomponistIn] ; Ogura, Ro [KomponistIn] ; Onaka, Megumi [KomponistIn] ; Oonaka, Toraji [KomponistIn] ; Sugiyama, Haseo [KomponistIn] ; Taki, Rentaro [KomponistIn] ; Yamada, Kosaku [KomponistIn] ; Yanada, Tadashi [KomponistIn] ; Yuyama, Akira [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Fauem, 2016
  • Anmerkungen: Kagokaki 00:03:05 -- Chanson comique, "Telephone" 00:03:19 -- Karasu (Crow) 00:01:23 -- No no hitsuji (A sheep in the field) 00:02:16 -- Chibitsugumi (Bird trapper's song) 00:02:34 -- Kimi ga hoshii 00:03:02 -- Shinnen no koe 00:04:49 -- Koi wo horu 00:05:29 -- Hatsu Koi (First Love) 00:03:35 -- 4 Songs from the Poems of Matinee Poetique 00:02:33 -- 5 Fragments: Boat Song 00:03:59 -- Basha no nakade 00:01:52 -- Shigureni yosuru jojou 00:02:00 -- Karamatsu 00:04:58 -- Hokoo osamete 00:02:26 -- Jogashima No Ame 00:03:05 -- Kaya no kiyama (Torreya Nuts) 00:02:40 -- Defune 00:02:17 -- Fujisann mitara 00:02:55 -- Yashi no mi (Coconut) 00:03:09 -- Kojo no tsuki (Moon at a Desolate Castle) 00:05:18 --