JAPANESE SONGS, Vol. 1 - Early Songs (The) (Hirohisa Tsuji, Seishiro Okada, Chizuko Takayama, Yumiko Hayashi, Shinji Minagi, Noriko Umemura)

eMusik

  • Titel: JAPANESE SONGS, Vol. 1 - Early Songs (The) (Hirohisa Tsuji, Seishiro Okada, Chizuko Takayama, Yumiko Hayashi, Shinji Minagi, Noriko Umemura). Aki, Eiko, Sopran -- Doi, Bansui, Dichter/Text -- Egashira, Yoshiyuki, Klavier -- Hayashi, Yumiko, Sopran -- Kawaji, Ryuko, Dichter/Text -- Kitahara, Hakushu, Dichter/Text -- Kobayashi, Masumi, Sopran -- Komatsu, Kosuke, Komponist -- Mathinaga, Nozomu, Flöte -- Miki, Rofu, Dichter/Text -- Miki, Rofu, Dichter/Text -- Minagi, Shinji, Tenor -- Motoori, Nagayo, Komponist -- Nakamura, Nobuko, Klavier -- Nakanishi, Akane, Klavier -- Nakayama, Shinpei, Komponist -- Noguchi, Ujo, Dichter/Text -- Okada, Seishiro, Bariton -- Oki, Atsuo, Dichter/Text -- Shigure, Otoha, Dichter/Text -- Shimamura, Hogetsu, Dichter/Text -- Soma, Gyofu, Dichter/Text -- Takayama, Chizuko, Sopran -- Takayasu, Gekko, Dichter/Text -- Takehisa, Yumeji, Dichter/Text -- Takeshima, Matajiro, Dichter/Text -- Taki, Rentaro, Komponist -- Tanaka, Junko, Sopran -- Torii, Makoto, Dichter/Text -- Tsuji, Hirohisa, Tenor -- Umemura, Noriko, Sopran -- Yamada, Kosaku, Komponist -- Yanada, Tadashi, Komponist -- Yoshii, Isamu, Dichter/Text
  • Person(en): Komatsu, Kosuke [KomponistIn] ; Motoori, Nagayo [KomponistIn] ; Nakayama, Shinpei [KomponistIn] ; Taki, Rentaro [KomponistIn] ; Yamada, Kosaku [KomponistIn] ; Yanada, Tadashi [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Fauem, 2016
  • Anmerkungen: Hana (The Flower) (arr. S. Nakanishi for voice and piano) 00:02:09 -- Aki No Tsuki (The autumn moon) (arr. S. Nakanishi for voice and piano) 00:02:26 -- Hakone Hachiri (arr. S. Nakanishi for voice and piano) 00:03:07 -- Kojo no tsuki (Moon at a Desolate Castle) (arr. S. Nakanishi for voice and piano) 00:05:17 -- Jugoya otsukisan (A Night with a Full Moon) 00:01:40 -- Akai kutsu (Ruby Red Shoes) 00:02:18 -- Aoime no Ningyo (American Blue-eyed Dolls) 00:01:12 -- Nanatsu no Ko (7 Children) 00:01:24 -- Hakugetsu (White Moon) 00:04:10 -- Kachusha no Uta (Katyusha's song) (arr. S. Nakanishi for voice and piano) 00:03:41 -- Sasurai no uta (arr. S. Nakanishi for voice and piano) 00:03:31 -- Gondola no uta (arr. S. Nakanishi for voice and piano) 00:04:27 -- Habu no minato 00:02:37 -- Suna-yama (The Sandcastle) 00:01:39 -- Hoko wo osamete 00:02:31 -- Debune no Minato (Sea port boatman's song) 00:02:03 -- Hiru no Yume (Dream at noon) 00:05:55 -- Jogashima No Ame 00:03:34 -- Haha (Mother) 00:01:40 -- Tomari Bune 00:02:10 -- Shi (Poem) 00:02:13 -- Nobara (A wild rose) 00:03:32 -- Tsubame (Barn swallow) 00:02:10 -- Uta (Song) 00:02:14 -- Kodachi (The Clump of Trees) 00:01:12 -- Hageki (Grief) 00:03:14 -- Kaze ni yosete utaeru haru no uta (Song of Spring Sung with Wind): No. 1. Aoki Gasho o Ware Kazaru; No. 2. Kimi ga Tame Oru Ayanishiki; No. 3. Hikari ni Furuhi, Hi ni Maheru; No. 4. Tataheyo, Shirabeyo, Utahitsureyo 00:06:49 -- Rokkyu 00:02:21 -- Kaya no kiyama (Torreya Nuts) 00:02:38 -- Umauri 00:02:27 -- Kane ga narimasu (Bell Rings) 00:02:34 -- Ganemiso 00:02:00 -- Yameru soubi (The Sick Rose) 00:02:34 -- Chinkoro Koinu 00:00:36 -- Pechika 00:01:29 -- Machiboke (Waiting in Vain) 00:03:48 -- Akatombo (Red Dragonfly) 00:01:59 -- Otomodachi to Issho (With friends) 00:01:04 -- Sukanbo no Sakukoro 00:02:25 -- Tori no Ban Suzume no Ban 00:01:01 -- Denwa (Telephone) 00:03:00 -- AoGaeru (Blue Frog) 00:01:02 -- Mizore ni Yosuru Ai no Uta 00:04:08 -- Ujo Folk Song Collection: Suteta negi; Benikara tonbo; Nijusannya; Habu no minato; Konayanenbutsu; ... 00:09:25 --