JAPANESE SONGS, Vol. 5 - From Taisho to Showa (Fumiyo Akiyama, Mami Wakabayashi, Ayato Izawa, Noriko Asai, Yumiko Hayashi)

eMusik

  • Titel: JAPANESE SONGS, Vol. 5 - From Taisho to Showa (Fumiyo Akiyama, Mami Wakabayashi, Ayato Izawa, Noriko Asai, Yumiko Hayashi). Akiyama, Fumiyo, Sopran -- Asai, Noriko, Sopran -- Fujii, Kiyomi, Komponist -- Fujitani, Koji, Dichter/Text -- Fukao, Sumako, Dichter/Text -- Furukawa, Tomoko, Klavier -- Hamada, Hirosuke, Dichter/Text -- Hashimoto, Qunihico, Komponist -- Hayashi, Yumiko, Sopran -- Hayashi, Kokei, Dichter/Text -- Hayashi, Ryuha, Dichter/Text -- Hirota, Ryutaro, Komponist -- Ichikawa, Kenji, Dichter/Text -- Itaya, Setsuko, Dichter/Text -- Izawa, Ayato, Bariton -- Kashima, Meishu, Dichter/Text -- Katagiri, Emi, Klavier -- Katsuta, Kohgetsu, Dichter/Text -- Kinoshita, Aiko, Klavier -- Kinoshita, Hiroko, Sopran -- Kitahara, Hakushu, Dichter/Text -- Kiyose, Yasuji, Komponist -- Kono, Noriko, Klavier -- Konoye, Hidemaro, Komponist -- Kubota, Shoji, Dichter/Text -- Mathinaga, Nozomu, Flöte -- Matsusaka, Naomi, Dichter/Text -- Miki, Rofu, Dichter/Text -- Mitsukuri, Shukichi, Komponist -- Nakada, Akira, Komponist -- Nakamura, Nobuko, Klavier -- Narita, Tamezo, Komponist -- Noguchi, Ujo, Dichter/Text -- Okada, Seishiro, Bariton -- Ono, Tadasuke, Komponist -- Saijo, Yaso, Dichter/Text -- Saito, Kazo, Komponist -- Sara, Mineo, Dichter/Text -- Sato, Haruo, Dichter/Text -- Shigure, Otoha, Dichter/Text -- Shimazaki, Toson, Dichter/Text -- Shimizu, Katsura, Dichter/Text -- Sugiyama, Haseo, Komponist -- Takamura, Kotato, Dichter/Text -- Takashina, Tetsuo, Komponist -- Verlaine, Paul-Marie, Dichter/Text -- Wakabayashi, Mami, Sopran -- Yamagishi, Shokoshi, Dichter/Text -- Yoshimaru, Kazumasa, Dichter/Text -- Yumeji, Takehisa, Dichter/Text
  • Person(en): Fujii, Kiyomi [KomponistIn] ; Hashimoto, Qunihico [KomponistIn] ; Hirota, Ryutaro [KomponistIn] ; Kiyose, Yasuji [KomponistIn] ; Konoye, Hidemaro [KomponistIn] ; Mitsukuri, Shukichi [KomponistIn] ; Nakada, Akira [KomponistIn] ; Narita, Tamezo [KomponistIn] ; Ono, Tadasuke [KomponistIn] ; Saito, Kazo [KomponistIn] ; Sugiyama, Haseo [KomponistIn] ; Takashina, Tetsuo [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Fauem, 2016
  • Anmerkungen: Hamabe no uta (Song on the Beach) 00:02:14 -- Kanariya 00:02:03 -- Soshunfu (Early Spring Poem) 00:02:52 -- Furusato no 00:02:27 -- Hamachidori 00:01:54 -- Shikararete (They Were Scolded) 00:03:33 -- Komoronaru kojo no Hotori (In the old castle in Komoro) 00:05:58 -- Hanayome Ningyo (Bride Doll) 00:02:42 -- Defune 00:02:12 -- Kawarayanagi 00:05:39 -- Shinoda no yabu 00:02:15 -- Oshoro 00:01:58 -- Matsuri monobi ni 00:01:54 -- Yoimachigusa (An Evening Promise) 00:02:23 -- Yukeru Hitoni, "Nakikoni": No. 1. Sanka (Hymn); No. 2. Komori uta (Lullaby); No. 3. Hika (Elegy) 00:06:32 -- Tokeidai no kane (Bell of the Clock Tower) 00:02:18 -- Chin Chin Chidori (When Little Plovers Sing) 00:02:52 -- Nameishi 00:02:10 -- Umi no Wakamono 00:03:26 -- Iya na Jinta 00:01:03 -- Sosen no Chishio 00:05:09 -- Azami no hana 00:02:35 -- Nayamashiki osonatsu no hi ni 00:02:33 -- Botan (Paeonia suffruticosa) 00:02:34 -- Usui nasake ni 00:02:05 -- Kaki no koware 00:01:07 -- Jogashima no ame (A Rain of Jogashima) 00:04:06 -- Taue uta 00:03:14 -- Oroku musume 00:04:20 -- Fujisann mitara 00:02:34 -- Oyaimo koimo 00:02:07 -- Hammyo (Spotted cat) 00:05:02 -- Kabi (Mold) 00:05:48 -- Mai (Dance) 00:09:13 -- Fallen leaves 00:04:11 -- Horo basha 00:03:05 -- Inu to Kumo (Dog and Clouds) 00:03:07 -- Okashi to Musume 00:01:50 -- Yama no Haha 00:03:47 -- Haha no uta (A Song of Mother) 00:01:57 -- Boroboro na Dacho 00:05:16 -- Akashia no hana (Acacia flowers) 00:04:34 --