Farewell to St. Petersburg (A) (Nelepp, Sakharov) (1953-1956)

eMusik

Glinka, Mikhail Ivanovich

  • Titel: Farewell to St. Petersburg (A) (Nelepp, Sakharov) (1953-1956) / GLINKA, M.I.. Glinka, Mikhail Ivanovich, Komponist -- Kukol'nik, Nestor Vasil'yevich, Dichter/Text -- Nelepp, Georgi, Tenor -- Sakharov, Matvey, Klavier
  • Person(en): Glinka, Mikhail Ivanovich ; Glinka, Mikhail Ivanovich [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Melodiya, 2017
  • Anmerkungen: A Farewell to St. Petersburg: No. 1. Romans (Romance); No. 2. Yevreyskaya pesnya (Hebrew Song); No. 3. Bolero; No. 4. Cavatina; No. 5. Kolibel'naya pesnya (Cradle Song); ... / Glinka, Mikhail Ivanovich 00:42:47 --