Urbanová, Eva - RYBA, J.J. / BRIXI, F.X. / BENDA, F. / FLIES, B. / GRUBER, F.X. / FÜHRER, R.

eMusik

  • Titel: Urbanová, Eva - RYBA, J.J. / BRIXI, F.X. / BENDA, F. / FLIES, B. / GRUBER, F.X. / FÜHRER, R. / Vocal Recital (Soprano). Benda, Franz, Komponist -- Brixi, Frantisek Xaver, Komponist -- Flies, Bernhard, Komponist -- Fuhrer, Robert, Komponist -- Gruber, Franz Xaver, Komponist -- Hudeèek, Václav, Violine -- Kuchar, Jan Krtitel, Komponist -- Mass Text, Dichter/Text -- Mohr, Josef, Dichter/Text -- Mácha, Jaroslav, Komponist -- Ostry, Jan, Flöte -- Ryba, Jakub Jan, Komponist -- Tůma, Jaroslav, Orgel -- Urbanová, Eva, Sopran
  • Person(en): Benda, Franz [KomponistIn] ; Brixi, Frantisek Xaver [KomponistIn] ; Flies, Bernhard [KomponistIn] ; Fuhrer, Robert [KomponistIn] ; Gruber, Franz Xaver [KomponistIn] ; Kuchar, Jan Krtitel [KomponistIn] ; Mácha, Jaroslav [KomponistIn] ; Ryba, Jakub Jan [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Supraphon, 2017
  • Anmerkungen: Rozmily slavicku (O, Sweet Nightingale) 00:04:39 -- Quem vidistes, pastores 00:04:05 -- Violin Sonata in A Major, L3.109 00:01:56 -- Ukolébavka (Lullaby) 00:02:56 -- Milí synáèkové (Sweet Children) 00:03:40 -- Violin Sonata in G Major: II. Largo 00:01:48 -- Ticha Noc (Slient Night) 00:03:41 -- Tichý kraj pùlnoèní pro zpìv, housle a varhany (Christmas Song, Silent Midnight) 00:04:33 -- Pastorella in D Major 00:03:26 -- Veselé vánoèní hody - Co to znamená - Nesem vám noviny 00:04:14 -- Slyšeli jsme v Betlémì - Ráda bych k Betlému - Bratøi a sestøièky - Štìdrý veèer nastal - Spi slaïounce 00:06:48 -- Na nebi andìlé - Dej Bùh štìstí - Chtíc aby spal - Pastýøi, nespìte - Jak jsi krásné neviòátko 00:08:20 -- Veselte se, radujte se - Na nebesích hvìzdièka vychází - Štìstí, zdraví 00:03:40 -- Pøišlo jsi k nám, Jezulátko - Tady poženem - Pùjdem spolu do Betléma - Narodil se Kristus Pán 00:07:16 -- Beránku Boží (Agnus Dei) 00:02:54 --