Songs (Yumi Nozaki, Takashi Obara)

eMusik

  • Titel: Songs (Yumi Nozaki, Takashi Obara) / KINOSHITA, Makiko. Bushika, Etsuko, Dichter/Text -- Kaneko, Misuzu, Dichter/Text -- Kinoshita, Makiko, Komponist -- Kishida, Eriko, Dichter/Text -- Kitahara, Hakushu, Dichter/Text -- Mado, Michio, Dichter/Text -- Niimi, Nankichi, Dichter/Text -- Nozaki, Yumi, Sopran -- Obara, Takashi, Klavier -- Rossetti, Christina, Dichter/Text -- Tachihara, Michizo, Dichter/Text -- Tsuboi, Shigeharu, Dichter/Text
  • Person(en): Kinoshita, Makiko [Komposition]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: LiveNotes, 2017
  • Anmerkungen: The Moon's Horn: Uguisu; Hontoni kirei (Really Beautiful); Nekozenmai; Yuhgao; Suzushii hi (Cool Day); ... / Kinoshita, Makiko 00:22:03 -- Animal Poetry: No. 1. Hens; No. 2. Fried Hibari; No. 3. Cattle; No. 4. Crab; No. 5. Cicada; ... / Kinoshita, Makiko 00:13:56 -- Archaic Moons: No. 1. On a Lake; No. 2. A House on a Moonlit Night; No. 3. Moonlight; No. 4. For the Moonlight; No. 5. A Fairy Tale; ... / Kinoshita, Makiko 00:19:34 -- Yume mita mono wa (What I dreamed) / Kinoshita, Makiko 00:03:10 --