Sun Sits in the Center of the Sky / Music / Late Summer / Yume mita mono wa (Etsuko Matsushita, Tomoko Doi)

eMusik

Kinoshita, Makiko

  • Titel: Sun Sits in the Center of the Sky / Music / Late Summer / Yume mita mono wa (Etsuko Matsushita, Tomoko Doi) / KINOSHITA, Makiko. Doi, Tomoko, Klavier -- Ibaragi, Noriko, Dichter/Text -- Kinoshita, Makiko, Komponist -- Kishida, Eriko, Dichter/Text -- Kitahara, Hakushu, Dichter/Text -- Mado, Michio, Dichter/Text -- Matsushita, Etsuko, Sopran -- Rossetti, Christina, Dichter/Text -- Shinkawa, Kazue, Dichter/Text -- Tachihara, Michizo, Dichter/Text -- Tada, Chimako, Dichter/Text -- Takata, Toshiko, Dichter/Text -- Yoshiyuki, Rie, Dichter/Text
  • Person(en): Kinoshita, Makiko ; Kinoshita, Makiko [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: LiveNotes, 2018
  • Anmerkungen: Sun Sits in the Center of the Sky: No. 1. After Lunch; No. 2. On Carefree Afternoons; No. 3. Were I a Bird; No. 4. Vacation; No. 5. Sun Sits in the Center of the Sky; ... / Kinoshita, Makiko 00:17:38 -- Music / Kinoshita, Makiko 00:03:47 -- Late Summer: No. 1. A car window; No. 2. At least three or four silver coins; No. 3. Goldfish in winter / Kinoshita, Makiko 00:10:43 -- Counting Flowers / Kinoshita, Makiko 00:02:10 -- 6 Romances: No. 4. What are heavy?; No. 5. The wind acting on the wind; No. 6. Slightly / Kinoshita, Makiko 00:10:11 -- Yume mita mono wa (What I dreamed) / Kinoshita, Makiko 00:03:09 --