JAPANESE SONGS, Vol. 10 - Yoshinao Nakada, Vol. 3 (Naoya Tokita, Ayato Izawa, Fumiko Toyoda, Yasue Miyamoto, Marie Sanada, Rie Sakai)

eMusik

  • Titel: JAPANESE SONGS, Vol. 10 - Yoshinao Nakada, Vol. 3 (Naoya Tokita, Ayato Izawa, Fumiko Toyoda, Yasue Miyamoto, Marie Sanada, Rie Sakai). Hayasaka, Fumio, Komponist -- Ibuse, Masuji, Dichter/Text -- Ichikawa, Toshiharu, Komponist -- Inose, Chihiro, Klavier -- Ishikawa, Takuboku, Dichter/Text -- Izawa, Ayato, Bariton -- Kaneko, Misuzu, Dichter/Text -- Katagiri, Emi, Klavier -- Kitagawa, Fuyuhiko, Dichter/Text -- Kitahara, Hakushu, Dichter/Text -- Kitamura, Tomoko, Sopran -- Kobayashi, Michi, Klavier -- Kobayashi, Issa, Dichter/Text -- Kono, Noriko, Klavier -- Koyama, Kiyoshige, Komponist -- Matsumoto, Taminosuke, Komponist -- Miyamoto, Yasue, Sopran -- Miyoshi, Keiko, Klavier -- Miyoshi, Tatsuji, Dichter/Text -- Muro, Saisei, Dichter/Text -- Nakada, Yoshinao, Komponist -- Nakagiri, Naoko, Klavier -- Nakahara, Chuya, Dichter/Text -- Nakamura, Nobuko, Klavier -- Sakai, Rie, Sopran -- Sakata, Hiroo, Dichter/Text -- Sanada, Marie, Sopran -- Sato, Haruo, Dichter/Text -- Shimamoto, Masayo, Sopran -- Tatsuno, Sakito, Dichter/Text -- Tokita, Naoya, Bariton -- Toyoda, Fumiko, Sopran -- Watanabe, Tatsuo, Dichter/Text -- Yabuta, Yoshio, Dichter/Text -- Yamanokuchi, Baku, Dichter/Text -- Yoshimura, Hiroshi, Dichter/Text
  • Person(en): Hayasaka, Fumio [Komposition] ; Ichikawa, Toshiharu [Komposition] ; Koyama, Kiyoshige [Komposition] ; Matsumoto, Taminosuke [Komposition] ; Nakada, Yoshinao [Komposition]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Fauem, 2018
  • Anmerkungen: Tsukudani no kozakana 00:02:30 -- Kekkonn (Marriage) 00:02:53 -- Ishi no ue (On the stone) 00:03:31 -- Suzushiki unaji (Daffodil) 00:02:31 -- Mimizuku (Horned owl) 00:05:03 -- Haru (Spring) 00:01:53 -- Uta wo kudasai (Take a Song) 00:05:03 -- Sakana to orange (Fish and Orange): No. 1. Hanayagu asa; No. 2. Kao (Face); No. 3. Aitsu; No. 4. Mahou no ringo; No. 5. Adeyaka na uta (A Glossy Song); ... 00:20:32 -- Hoshi to tampopo (Stars and Dandelions): No. 1. Tsuyu (The Dewdrop); No. 2. Kodama deshoka (Is This an Echo?); No. 3. Minna wo sukini (I Want to Learn to Like Everybody and Everything); No. 4. Watashi to kotori to suzu to (A Bell, a Little Bird, and Me); No. 5. Mayu to haka (Cocoon and Tomb); ... 00:24:12 -- Mogura-Oi 00:02:34 -- Toshiyori 00:01:30 -- Temari uta 00:02:54 -- Motainaya 00:01:17 -- Hiru 00:01:09 -- Kari yo kari 00:01:30 -- Kemuri 00:02:08 -- Mittu no haha no komoriuta 00:04:03 -- Ikada bushi 00:02:44 -- Yabai 00:01:30 -- Komoriuta 00:02:05 -- Onkubi ni 00:01:49 -- Songs on Poems: No. 1. Haru no misaki; No. 2. Ima kono niwa ni; No. 3. Kusa no ue; No. 4. Hiru no tsuki 00:14:13 -- 4 Lyric Songs: No. 1. Jade; No. 2. Mokusei; No. 3. Yushi; No. 4. Tangetsu rika no uta 00:10:19 -- 4 Songs on Poems: No. 1. Uguisu (Nightingale); No. 2. Totsugiyuku hito ni; No. 3. Kodoku; No. 4. Shushukyouhankugin 00:10:30 -- Shunjitsukyousou 00:02:42 -- Watari dori 00:00:40 -- Haha wo yobu uta 00:05:35 -- Kuroki ochiba 00:01:46 -- Itazurabouzu no hizakozou 00:02:22 --