Fukuda, Shin-ichi / Kudo, Shigenori - TAKEMITSU, Toru / NODAIRA, Ichiro / NODAIRA, Tami (Japanese Guitar Music, Vol. 4)

eMusik

  • Titel: Fukuda, Shin-ichi / Kudo, Shigenori - TAKEMITSU, Toru / NODAIRA, Ichiro / NODAIRA, Tami (Japanese Guitar Music, Vol. 4) / Guitar and Flute Recital. Fukuda, Shin-ichi, Gitarre -- Kudo, Shigenori, Flöte -- Narita, Tamezo, Komponist -- Nodaira, Ichiro, Komponist -- Nodaira, Tami, Komponist -- Okano, Teiichi, Komponist -- Takemitsu, Toru, Komponist -- Taki, Rentaro, Komponist -- Yamada, Kosaku, Komponist -- Yanada, Tadashi, Komponist
  • Person(en): Narita, Tamezo [KomponistIn] ; Nodaira, Ichiro [KomponistIn] ; Nodaira, Tami [KomponistIn] ; Okano, Teiichi [KomponistIn] ; Takemitsu, Toru [KomponistIn] ; Taki, Rentaro [KomponistIn] ; Yamada, Kosaku [KomponistIn] ; Yanada, Tadashi [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Naxos Regular CD NRE, 2018
  • Anmerkungen: Toward the Sea: I - Die Nacht; II - Moby Dick; III - Cape Cod 00:10:41 -- Nami no Bon (Tray of Waves) (arr. Daisuke Suzuki for guitar) 00:05:27 -- Air 00:07:10 -- Nami no Kioku (Wave Recollections) (2017 version) 00:10:49 -- Hamabe no Uta (Song of the Beach) (arr. Ichiro Nodaira for flute and guitar) 00:04:16 -- Jogashima no Ame (Rain Over Jogashima) (arr. Ichiro Nodaira for flute and guitar) 00:04:04 -- Furusato (My Old Country Home) (arr. Ichiro Nodaira for flute and guitar) 00:03:51 -- Water Drops 00:04:49 -- Sunayama (The Dunes) (arr. Tami Nodaira for flute and guitar) 00:05:00 -- Oborozukiyo (The Night of a Hazy Moon) (arr. Tami Nodaira for flute and guitar) 00:03:57 -- Kojyo no Tsuki (The Moon over the Ruined Castle) (arr. Tami Nodaira for flute and guitar) 00:02:40 --