Vocal Ensemble Music - ARKHANGELSKY, A. / CHESNOKOV, P. / LEONTOVYCH, M.D. / LVOVSKY, G. (Heiliger Glanz) (Ensemble Kupalinka)

eMusik

  • Titel: Vocal Ensemble Music - ARKHANGELSKY, A. / CHESNOKOV, P. / LEONTOVYCH, M.D. / LVOVSKY, G. (Heiliger Glanz) (Ensemble Kupalinka). Arkhangelsky, Alexander, Komponist -- Chesnokov, Pavel, Komponist -- Ensemble Kupalinka, Ensemble -- Leontovych, Mykola Dmytrovych, Komponist -- Lvovsky, Grigori, Komponist -- Mass Text, Dichter/Text -- Nectarios of Aegina, , Komponist
  • Person(en): Arkhangelsky, Alexander [KomponistIn] ; Chesnokov, Pavel [KomponistIn] ; Leontovych, Mykola Dmytrovych [KomponistIn] ; Lvovsky, Grigori [KomponistIn] ; Nectarios of Aegina, [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: IFO Classics, 2018
  • Anmerkungen: Agní parthéne 00:02:39 -- K Bogorodize prilezhno (To the Mother of God Let Us Earnestly Hasten) 00:02:59 -- Bogorodize devo radujsja: I. —; II. — 00:02:31 -- Ni kto ze 00:01:36 -- Gospodi vozzvach: I. —; II. — 00:02:26 -- Blazhen muzh [Russia, 17th Century] 00:01:48 -- Maloe slavoslovie 00:01:56 -- Troparipo neporotshnych 00:03:31 -- Plotiju usnuv [17th Century, Russia] 00:01:35 -- Svjatyj bozhe: I. —; II. —; III. — 00:06:33 -- Blagoslovi, dushe moya, Ghospoda (Bless the Lord O My Soul) [Greek Chant] 00:02:27 -- Edinorodnyj Syne (O Thou, the Only-Begotten Son) 00:02:44 -- Kyrie Eleison 00:01:36 -- Cheruvimskaja 00:04:36 -- Milost mira (Mercy of Peace) 00:05:28 -- Axion Estin (It is Truly Meet) 00:01:40 -- Tshashu spasenija 00:02:27 -- Vetsheri tvoeja 00:02:32 -- Shedrij vetshir 00:02:34 -- Pavotshka 00:02:07 -- Shchedryk (Epiphany Carol), "The Carol of the Bells" 00:01:23 -- Kupalinka 00:01:45 --