Songs and Duets (A Lost World) (S. Phillips, Shenyang, B. Zeger)

eMusik

Schubert, Franz

  • Titel: Songs and Duets (A Lost World) (S. Phillips, Shenyang, B. Zeger) / SCHUBERT, F.. Goethe, Johann Wolfgang von, Dichter/Text -- Mayrhofer, Johann Baptist, Dichter/Text -- Phillips, Susanna, Sopran -- Schiller, Friedrich von, Dichter/Text -- Schubert, Franz, Komponist -- Shenyang, , Bassbariton -- Zeger, Brian, Klavier
  • Person(en): Schubert, Franz ; Schubert, Franz [Komposition]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Delos, 2018
  • Anmerkungen: Die Götter Griechenlands D. 677 / Schubert, Franz 00:04:27 -- Hektors Abschied, D. 312 / Schubert, Franz 00:05:02 -- Der entsühnte Orest D. 699 / Schubert, Franz 00:03:03 -- Iphigenia, Op. 98, No. 3, D. 573 / Schubert, Franz 00:03:01 -- Sonate Nr. 2 in A-Dur / Schubert, Franz 00:05:06 -- Gruppe aus dem Tartarus, D. 583 / Schubert, Franz 00:03:10 -- Fahrt zum Hades, D. 526 / Schubert, Franz 00:05:14 -- Elysium, D. 584 / Schubert, Franz 00:08:33 -- An Schwager Kronos op. 19 Nr. 1 D. 369 / Schubert, Franz 00:02:38 -- Ganymed, D. 544 / Schubert, Franz 00:04:19 -- Prometheus, D. 674 / Schubert, Franz 00:05:32 -- Lied eines Schiffers an die Dioskuren op. 65 Nr. 1 D. 360 / Schubert, Franz 00:03:03 -- Grenzen der Menschheit, D. 716 / Schubert, Franz 00:07:48 -- Der zürnenden Diana op. 36 Nr. 1 D. 707 / Schubert, Franz 00:05:18 --