Heili, Sylvain - BECKER, R.L. / BUNK, G. / IBERT, J. / ROPARTZ, J.G. (N'oubliez jamais!) (Les musiciens et La Grande Guerre, Vol. 33)

eMusik

  • Titel: Heili, Sylvain - BECKER, R.L. / BUNK, G. / IBERT, J. / ROPARTZ, J.G. (N'oubliez jamais!) (Les musiciens et La Grande Guerre, Vol. 33) / Organ Recital. Becker, René Louis, Komponist -- Brewer, Alfred Herbert, Komponist -- Bunk, Gerhard, Komponist -- Gerhardt, Paul, Dichter/Text -- Heili, Sylvain, Orgel -- Ibert, Jacques, Komponist -- Quef, Charles, Komponist -- Ropartz, Joseph Guy, Komponist -- Vierne, René, Komponist -- Willan, Healey, Komponist
  • Person(en): Becker, René Louis [KomponistIn] ; Brewer, Alfred Herbert [KomponistIn] ; Bunk, Gerhard [KomponistIn] ; Ibert, Jacques [KomponistIn] ; Quef, Charles [KomponistIn] ; Ropartz, Joseph Guy [KomponistIn] ; Vierne, René [KomponistIn] ; Willan, Healey [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Editions Hortus, 2018
  • Anmerkungen: Pièce héroïque in C Major, Op. 49 00:07:39 -- 6 Charakterstücke (Bagatellen), Op. 17 00:11:23 -- 3 Pieces, Op. 44 00:05:52 -- 3 Meditations 00:06:57 -- Toccata in G Minor 00:02:24 -- Elegy 00:03:36 -- 3 Stücke 00:05:55 -- Cantilène, Op. 63 00:06:18 -- Einleitung, Passacaglia und Fuge op. 149 00:19:00 --