Matsumi, Kenta / Sasaki, Yasuko - HIROTA, Ryutaro / KAINUMA, Minoru / KUSAKAWA, Shin / OKANO, Teiichi (Toryanse)

eMusik

  • Titel: Matsumi, Kenta / Sasaki, Yasuko - HIROTA, Ryutaro / KAINUMA, Minoru / KUSAKAWA, Shin / OKANO, Teiichi (Toryanse) / Violin and Piano Recital. Hirota, Ryutaro, Komponist -- Kainuma, Minoru, Komponist -- Kusakawa, Shin, Komponist -- Matsumi, Kenta, Violine -- Miyagi, Michio, Komponist -- Narita, Tamezo, Komponist -- Ohnaka, Toraji, Komponist -- Okano, Teiichi, Komponist -- Ono, Tadasuke, Komponist -- Sasaki, Yasuko, Klavier -- Yamada, Kosaku, Komponist
  • Person(en): Hirota, Ryutaro [KomponistIn] ; Kainuma, Minoru [KomponistIn] ; Kusakawa, Shin [KomponistIn] ; Miyagi, Michio [KomponistIn] ; Narita, Tamezo [KomponistIn] ; Ohnaka, Toraji [KomponistIn] ; Okano, Teiichi [KomponistIn] ; Ono, Tadasuke [KomponistIn] ; Yamada, Kosaku [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: LiveNotes, 2019
  • Anmerkungen: Toryanse (Passing Under the Bridge of Hands) (arr. Teruyuki Noda for violin and piano) 00:05:07 -- Oboro-zukiyo (Night with a Hazy Moon) (arr. Teruyuki Noda for violin and piano) 00:05:51 -- Yuyake-koyake (A Sunset Song) (arr. Teruyuki Noda for violin and piano) 00:05:25 -- Yashi-no-mi (A Coconut) (arr. Teruyuki Noda for violin and piano) 00:03:58 -- Shikararete (Being Scolded) (arr. Teruyuki Noda for violin and piano) 00:05:17 -- Yoimachigusa (Evening Primrose) (arr. Teruyuki Noda for violin and piano) 00:03:56 -- Sato-no-aki (Autumn in a Village) (arr. Teruyuki Noda for violin and piano) 00:04:18 -- Aka-tombo (Red Dragonfly) (arr. Teruyuki Noda for violin and piano) 00:04:34 -- Chugokuchiho-no-komori-uta (Lullaby from the Chugoku region) (arr. Teruyuki Noda for violin and piano) 00:03:02 -- Hamabe-no-uta (The Song of Beach) (arr. Teruyuki Noda for violin and piano) 00:03:48 -- Haru no Umi (arr. for violin and piano) 00:07:23 --