Nakura, Ayako - NAKADA, Yoshinao / OKANO, Teiichi / TAKI, Rentaro / SASAKI, Suguru (Collection Series 55: Kono Michi)

eMusik

  • Titel: Kono Michi) / Vocal Recital (Soprano). Hayashi, Kokei, Dichter/Text -- Kainuma, Minoru, Komponist -- Kato, Masao, Dichter/Text -- Kato, Shogo, Dichter/Text -- Kitahara, Hakushu, Dichter/Text -- Koyama, Sakunosuke, Komponist -- Kusakawa, Shin, Komponist -- Miki, Rofu, Dichter/Text -- Motoori, Nagayo, Komponist -- Nakada, Akira, Komponist -- Nakada, Yoshinao, Komponist -- Nakamura, Uko, Dichter/Text -- Nakura, Ayako, Sopran -- Narita, Tamezo, Komponist -- Noguchi, Ujo, Dichter/Text -- Okano, Teiichi, Komponist -- Oonaka, Toraji, Komponist -- Saito, Nobuo, Dichter/Text -- Sasaki, Suguru, Komponist -- Sasaki, Nobutsuna, Dichter/Text -- Suzuki, Kai, reed organ -- Takano, Tatsuyuki, Dichter/Text -- Takeshima, Hagoromo, Dichter/Text -- Taki, Rentaro, Komponist -- Tatsumi, Seika, Dichter/Text -- Watanabe, Shigeru, Komponist -- Yamada, Kosaku, Komponist -- Yoshimaru, Kazumasa, Dichter/Text
  • Person(en): Kainuma, Minoru [Komposition] ; Koyama, Sakunosuke [Komposition] ; Kusakawa, Shin [Komposition] ; Motoori, Nagayo [Komposition] ; Nakada, Akira [Komposition] ; Nakada, Yoshinao [Komposition] ; Narita, Tamezo [Komposition] ; Okano, Teiichi [Komposition] ; Oonaka, Toraji [Komposition] ; Sasaki, Suguru [Komposition] ; Taki, Rentaro [Komposition] ; Watanabe, Shigeru [Komposition] ; Yamada, Kosaku [Komposition]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Hamamatsu Museum of Musical Instruments, 2019
  • Anmerkungen: Furusato (arr. for reed organ) 00:03:33 -- Hana (The Flower) 00:02:23 -- Haru no ogawa (The Small Stream in the Spring) 00:01:42 -- Oborodukiyo (Neblige Mondnacht) 00:02:07 -- Natsu wa Kinu (Der Sommer ist hier) 00:03:14 -- Mikan no hana sakuoka 00:03:08 -- Natsu no omoide (Recollections of Summer) (arr. for reed organ) 00:03:06 -- Hamabe no uta 00:02:07 -- Yashi no mi (Coconut) (arr. for reed organ) 00:03:43 -- Tsuki no Sabaku (Desert on the moon) 00:05:38 -- Nanatsu no ko (Sieben Kinder) 00:03:42 -- Momiji (Herbstlaub) 00:02:30 -- Akatonbo (The Red Dragonfly) 00:03:59 -- Yuuyake Koyake (As We Hurry Home) 00:03:30 -- Sato no Aki (Herbst auf dem Land) 00:03:42 -- Takibi (Bonfire) 00:01:21 -- Fuyu no Yoru (A Winter Night) 00:02:51 -- Soshunfu (Frühes Frühlingsgedicht) 00:03:28 -- Kono michi (This Road) 00:05:29 -- Furusato (arr. for reed organ) 00:01:33 --