Lyric Pieces (Selections) (M. Bergmann)

eMusik

Grieg, Edvard

  • Titel: Lyric Pieces (Selections) (M. Bergmann) / GRIEG, E.. Bergmann, Maria, Klavier -- Grieg, Edvard, Komponist
  • Person(en): Grieg, Edvard ; Grieg, Edvard [Komposition]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: SWR Classic Archive, 2018
  • Anmerkungen: Stimmungen op. 73 / Grieg, Edvard 00:02:05 -- Folkelivsbilleder op. 19 / Grieg, Edvard 00:04:45 -- Lyrische Stücke Buch 1 op. 12 / Grieg, Edvard 00:01:20 -- Lyrische Stücke Buch 4 op. 47: No. 1. Valse-Impromptu; No. 4. Halling / Grieg, Edvard 00:04:10 -- Lyrische Stücke Buch 7 op. 62 / Grieg, Edvard 00:03:03 -- Lyrische Stücke Buch 5 op. 54 / Grieg, Edvard 00:02:42 -- Lyrische Stücke Buch 10 op. 71 / Grieg, Edvard 00:01:52 -- Lyrische Stücke Buch 6 op. 57 / Grieg, Edvard 00:02:43 -- Lyrische Stücke Buch 7 op. 62 / Grieg, Edvard 00:01:45 -- Lyrische Stücke Buch 10 op. 71 / Grieg, Edvard 00:02:00 -- Lyrische Stücke Buch 1 op. 12: No. 1. Arietta; No. 6. Norwegian / Grieg, Edvard 00:02:08 -- Lyrische Stücke Buch 3 op. 43: No. 1. Butterfly; No. 4. Little bird / Grieg, Edvard 00:03:30 -- Lyrische Stücke Buch 9 op. 68 / Grieg, Edvard 00:01:12 --