Sadko [Opera] (Khanaev, Barsova, Gribova, Bolshoi Theatre Chorus and Orchestra, Nebolsin)

eMusik

Rimsky-Korsakov, Nikolay Andreyevich

Titel: Sadko [Opera] (Khanaev, Barsova, Gribova, Bolshoi Theatre Chorus and Orchestra, Nebolsin) / RIMSKY-KORSAKOV,, N.A.. Barsova, Valeria, Sopran -- Bolshoi Theatre Chorus, Chor -- Bolshoi Theatre Orchestra, Orchester -- Burlak, Ivan, Bariton -- Godovkin, Feodor, Tenor -- Gribova, Elena, Mezzosopran -- Khanaev, Nikander, Tenor -- Nebolsin, Vasili -- Nechaeva, Galina, Gesang -- Novozhenin, Mikhail, Tenor -- Peregudov, Alexander, Tenor -- Petrov, Ivan, Gesang -- Reizen, Mark, Bass -- Rimsky-Korsakov, Nikolay Andreyevich, Komponist -- Shevtchenko, Valentina, Gesang -- Shevtsov, Beniamin, Gesang -- Skobtsov, Ivan, Tenor -- Tchekin, Pavel, Tenor -- Yakhontov, Anatoly, Tenor -- Zlatogorova, Bronislava, Mezzosopran
Person(en): Rimsky-Korsakov, Nikolay Andreyevich ; Rimsky-Korsakov, Nikolay Andreyevich [KomponistIn]
Umfang: Online-Ressource
Erschienen: Aquarius Classic, 2019
Link(s): Verbindung zur Naxos Music Library
Anmerkungen: Sadko: Introduction - The Blue Sea; Tableau 1 Scene 1: Sobralisya my, gosti torgovye (Chorus); Tableau 1: Strunku k strunachke ty nat'agivaj - Prasvet'a svetel mas'ats na nebe; Tableau 1: Budit krasen den'v palavinu dn'a; Tableau 1: Kaby byla un min'a zalata kazna; ... / Rimsky-Korsakov, Nikolay Andreyevich 02:31:05 --