Goto, Mami - DAN, Ikuma / KOBAYASHI, Hideo / NAKADA, Yoshinao / OKANO, Teiichi / TAKI, Rentaro / YAMADA, Kosaku (Kokoro-uta)

eMusik

  • Titel: Goto, Mami - DAN, Ikuma / KOBAYASHI, Hideo / NAKADA, Yoshinao / OKANO, Teiichi / TAKI, Rentaro / YAMADA, Kosaku (Kokoro-uta) / Vocal Recital (Soprano). Dan, Ikuma, Komponist -- Doi, Bansui, Dichter/Text -- Ema, Shoko, Dichter/Text -- Goto, Mami, Sopran -- Kamata, Tadayoshi, Dichter/Text -- Kato, Shuichi, Dichter/Text -- Kitahara, Hakushu, Dichter/Text -- Kobayashi, Hideo, Komponist -- Koja, Misako, Dichter/Text -- Miki, Rofu, Dichter/Text -- Miyoshi, Tatsuji, Dichter/Text -- Nakada, Yoshinao, Komponist -- Nogami, Akira, Dichter/Text -- Okano, Teiichi, Komponist -- Sahata, Kazuya, Komponist -- Takano, Tatsuyuki, Dichter/Text -- Takemitsu, Toru, Komponist -- Taki, Rentaro, Komponist -- Yamada, Kosaku, Komponist -- Yamamura, Bocho, Dichter/Text
  • Person(en): Dan, Ikuma [KomponistIn] ; Kobayashi, Hideo [KomponistIn] ; Nakada, Yoshinao [KomponistIn] ; Okano, Teiichi [KomponistIn] ; Sahata, Kazuya [KomponistIn] ; Takemitsu, Toru [KomponistIn] ; Taki, Rentaro [KomponistIn] ; Yamada, Kosaku [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: ART_INFINI, 2021
  • Anmerkungen: Oborozukiyo (Hazy Moon) (arr. Tatsuro Shimooka for voice and piano) 00:03:02 -- Furusato (My Old Country) (arr. Tatsuro Shimooka for voice and piano) 00:03:20 -- Fuyugeshiki (Winterlied) 00:02:13 -- Momiji (Autumn Leaves) (arr. Tatsuro Shimooka for voice and piano) 00:02:36 -- Akatombo (Red Dragonfly) (arr. Tatsuro Shimooka for voice and piano) 00:02:56 -- Machiboke (Vergebliches Warten) 00:01:58 -- Kono michi (Diese Straße) 00:03:01 -- Kojo no Tsuki (Moon at a Desolate Castle) 00:05:35 -- Hana no machi (Stadt der Blumen) 00:02:30 -- Karamatsu 00:05:13 -- Sakura Yokocho (Kirschblütenstraße) 00:02:32 -- 6 Kinderlieder 00:01:51 -- Kiri to hanashita (I Talked to the Fog) 00:03:53 -- Kiri no hana (Paulownia) 00:02:11 -- Chiisana sora (Small Sky) (arr. Tatsuro Shimooka for voice and piano) 00:04:03 -- Warabigami (Child God) (arr. Tatsuro Shimooka for voice and piano) 00:04:31 --