Pèlerinage au rollant / Kobanashi / Komori-uta (Works of Toyohiko Satoh I) (Ensemble Alba Musica Kyo)

eMusik

  • Titel: Pèlerinage au rollant / Kobanashi / Komori-uta (Works of Toyohiko Satoh I) (Ensemble Alba Musica Kyo) / SATOH, Toyohiko. Ensemble Alba Musica Kyo, Ensemble -- Satoh, Toyohiko, Laute
  • Organisation(en): Ensemble Alba Musica Kyo
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Channel Classics, 2022
  • Anmerkungen: Pèlerinage au rollant: Morz est rollant …; Motetto; La bataille est merveilleuse; Halt sunt li pui; Intermezzo; ... 00:32:01 -- Kobanashi (Little Tales): I. Akumu (Nightmare); V. Hanabi (Firework); IV. Otedama (Dibs); III. Furin (Wind bell); II. Oni-Gokko (Hide-and -seek); ... 00:12:14 -- Komori-uta (Lullaby): I. Itsuki no Komori-uta; II. Nen-nen korori; III. Chugoku-chiho no Komori-uta; IV. Nakunai-yo 00:12:30 --