Jubilate Choir - GUSTAFSSON, K.-E. / HOVLAND, E. / RAUTAVAARA, E. / SIBELIUS, J.

eMusik

  • Titel: Jubilate Choir - GUSTAFSSON, K.-E. / HOVLAND, E. / RAUTAVAARA, E. / SIBELIUS, J. / Choral Concert. Bible - New Testament, Dichter/Text -- Bible - Old Testament, Dichter/Text -- Fahler, Alfred, Dichter/Text -- Gustafsson, Kaj-Erik, Komponist -- Hovland, Egil, Komponist -- Jubilate Choir, Chor -- Klemetti, Heikki, Dichter/Text -- Mass Text, Dichter/Text -- Rautavaara, Einojuhani, Komponist -- Renvall, Viola, Dichter/Text -- Riska, Astrid -- Saint-Saëns, Camille, Komponist -- Salonen, Sulo, Komponist -- Sibelius, Jean, Komponist -- Snåre, Sigurd, Komponist -- Tegengren, Jacob, Dichter/Text
  • Person(en): Gustafsson, Kaj-Erik [Komposition] ; Hovland, Egil [Komposition] ; Rautavaara, Einojuhani [Komposition] ; Saint-Saëns, Camille [Komposition] ; Salonen, Sulo [Komposition] ; Sibelius, Jean [Komposition] ; Snåre, Sigurd [Komposition]
  • Organisation(en): Jubilate Choir
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: Finngospel, 2022
  • Anmerkungen: Den hoga himlen (Der erhabene Himmel) JS 58a 00:03:20 -- Gud var mig nådig (Ave verum corpus) 00:02:40 -- Se, vi gå upp till Jerusalem 00:02:10 -- Aftonpsalm 00:02:25 -- Missa misericordiae op. 80 00:13:05 -- Christus pro nobis passus est 00:05:35 -- De Profundis op. 55 00:08:05 -- 22 evankelimotettia II: Nr. 17 Puhukaa keskenanne psalmeilla (Sprecht zueinander in Psalmen) 00:01:45 -- Herran rukous (Das Gebet des Herrn) 00:02:40 -- Psalm 23 00:02:15 -- Vid gennesaret 00:02:35 --