Se amolecue não desanime

eMusik

Nakashian, Mario

  • Titel: Se amolecue não desanime / NAKASHIAN, Mario. Nakashian, Mario, Komponist
  • Person(en): Nakashian, Mario ; Nakashian, Mario [KomponistIn]
  • Umfang: Online-Ressource
  • Erschienen: ZAN, 2014
  • Anmerkungen: O braulio e a braulia / Nakashian, Mario 00:02:53 -- Batata doce / Nakashian, Mario 00:04:10 -- Salim / Nakashian, Mario 00:03:33 -- Sr. Myagui / Nakashian, Mario 00:02:23 -- Nao coma o cru / Nakashian, Mario 00:03:25 -- Se amoleceu nao desanime / Nakashian, Mario 00:03:31 -- Use a camisinha / Nakashian, Mario 00:03:31 -- O casamentcho / Nakashian, Mario 00:02:55 -- Piquenique / Nakashian, Mario 00:03:41 -- Dando e que se da / Nakashian, Mario 00:02:30 -- O pastel / Nakashian, Mario 00:03:25 -- Velha banguela / Nakashian, Mario 00:05:05 --