HIStory

Noten

Jackson, Michael

 • Titel: HIStory : past, present and future
 • Reihe: Book 1
 • Person(en): Jackson, Michael
 • Sprache: Englisch
 • Originalsprache: Englisch
 • Umfang: 200 S.
 • Erschienen: Woodfor Green : IMP, c 1995
 • ISBN/Preis: DM 53,90
 • Bestellnummer: Best.-Nr.: 3471A
 • Signatur: MUSIK und TANZ > Noten
 • not 46.19