Jazz studies for flute# Band + 1 CD ; (UE)

Noten

Dehnhard, Tilmann

  • Titel: Jazz studies for flute : listen, learn & play
  • Person(en): Dehnhard, Tilmann
  • Sprache: Englisch
  • Originalsprache: Englisch
  • Umfang: 25 S. + 1 Compact Disc
  • Erschienen: Wien : Universal Edition, 2008
  • EAN, ISMN/Preis: M008079146 : EUR 29.00
  • Bestellnummer: Best.-Nr.: UE 33 703
  • Signatur: MUSIK und TANZ > Noten
  • not 44.11•/not 44.11@AV