The selection stories: The prince & the guard

Buch

Cass, Kiera

  • Titel: The selection stories: The prince & the guard / Kiera Cass
  • Person(en): Cass, Kiera
  • Sprache: Englisch
  • Originalsprache: Englisch
  • Umfang: 227 S.
  • Erschienen: New York, NY : HarperTeen, 2014
  • ISBN/Preis: 978-0-06-231832-9 kart. : EUR 7.50
  • Signatur: Jugendliche > Bücher
  • SCI-FI Englisch CASS