Một nghệ thuật sống

Buch

Nguyễn-Duy-Cần

  • Titel: Một nghệ thuật sống / Nguyễn Duy Cần
  • Person(en): Nguyễn-Duy-Cần
  • Sprache: Vietnamesisch
  • Originalsprache: Vietnamesisch
  • Umfang: 553 S.
  • Erschienen: Thành phố Hồ Chí Minh : Nhà xuất bản Trẻ, 2014
  • ISBN/Preis: 978-604-1-04567-5 geb. : EUR 16,50
  • Anmerkungen: enth.: Một nghệ thuật sống ; Nhập môn triết học đông phương ; Tinh hoa đạo học đông phương ; Cái cười của thánh nhân
  • Signatur: LERNEN und ARBEITEN > Fremdsprachige Literatur
  • Vietnamesisch Lck 0 NGUY