Shao shuai

Buch

Zhang, Ailing

 • Titel: Shao shuai : = The young marshal / Zhang Ailing ; [Zheng Yuantao yi]
 • Reihe: Zhang kan, kan Zhang ; 2 ; Huang guan cong shu ; di 4417 zhong
 • Originalschrift: 少帥 / 張愛玲
 • Person(en): Zhang, Ailing [Verfasser*in] ; Zheng, Yuantao
 • Sprache: Chinesisch
 • Originalsprache: Chinesisch
 • Umfang: 291 Seiten : Illustrationen
 • Erschienen: Taibei Shi : Huang guan wen hua chu ban you xian gong si, 2014
 • ISBN/Preis: 978-957-33-3304-9 kartoniert : EUR 17,50
 • Signatur: LERNEN und ARBEITEN > Fremdsprachige Literatur
 • Chinesisch ZHAN Belletristik